MACHINERY DESIGN LTD

ул.Д-р Анастасия Железкова 35, вх.А, ет.4, ат.5,
Варна 9010, България

sales@machinerydesign.net

  • Български
  • English
  • Русский

Модернизация на оборудване

    Едно от основните условия, осигуряващи високи темпове на растеж на производителността на труда в промишлеността, е непрекъснатото подобряване на технологично оборудване. Това се постига предимно чрез заместване на остарялото оборудване с ново, модерно. Не винаги обаче е възможно да се замени цялото остаряло оборудване с ново. Подобна замяна не винаги е икономически обоснована. Често чрез структурни промени на отделни части и механизми или добавяне на някои механизми, които не изискват големи разходи, остарялото оборудване може да бъде снабдено с технически и експлоатационни качества, които позволяват да се използва оборудване с не по-малък производствен ефект от новото оборудване.

    Този тип подобрение на оборудването, наречен модернизация, в крайна сметка служи на същата цел като и ремонтите - за увеличаване на полезния живот на съществуващото оборудване. Има много причини, поради които съществуващото ви оборудване може да не работи добре по предназначение. В този случай трябва да помислите за надграждането му.

    Знанията и опитът на специалистите на „Машинери Дизайн“ ЕООД ще Ви позволят не само да възстановите оборудването в първоначалното му състояние, но и да извършите модернизация, за да увеличите рентабилността на Вашия бизнес благодарение на новите технологии. Нашите инженери ще проучат внимателно Вашите проблеми и нужди и ще предложат най-новите решения за технологично усъвършенстване на оборудването. Вие не само ще можете да изпълнявате различните задачи на вашите клиенти, но и значително да удължите живота на вашето оборудване.